• Trang chủ
  • Bóng đèn phích nước rạng đông - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bóng đèn phích nước rạng đông

[WOWTIMES – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2023] 62 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (24/02/1961 - 24/02/2023)

24-02-2023

(nienlich.vn) Sau ngày hòa bình lập lại tại miền Bắc, nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông đã vinh dự được đích thân Bác Hồ và Chính phủ lựa chọn là 1 trong 13 nhà máy được xây dựng đầu tiên để phục vụ đời sống nhân dân. Năm 1958, nhà máy được khởi công xây dựng. Đến ngày 24/02/1961, nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông chính thức ra đời.