• Trang chủ
  • Bồn nước tân á đại thành - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bồn nước tân á đại thành

[WOWTIMES: Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2023] Tập đoàn Tân Á Đại Thành - hành trình 31 năm sản xuất và cung cấp giải pháp tổng thể về nguồn nước hàng đầu Việt Nam

03-04-2023

(KỶ LỤC - WOWTIMES) Thành lập từ năm 1993 và được điều hành bởi Đại gia đình có 3 thế hệ là doanh nhân, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã trở thành Tập đoàn đa quốc gia – Xác lập và duy trì vị thế là doanh nghiệp sản xuất và cung cấp Bộ giải pháp tổng thể về nguồn nước hàng đầu Việt Nam, hướng ra khu vực và thế giới.