• Trang chủ
  • Bút bi - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bút bi
0_massive-pen.jpg

Ấn Độ phá vỡ kỷ lục thế giới với cây bút bi khổng lồ

12-05-2022

(kyluc.vn - worldmark.world) Acharya Makunuri Srinivasa, một người đàn ông Ấn Độ sống ở Hyderabad, đã giành được kỷ lục thế giới về việc chế tạo chiếc bút bi lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ