• Trang chủ
  • Bảo vật - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bảo vật

Bách niên cổ vật (P.156): Lặng ngắm bảo vật vô giá nhà Hạ, Thương, Chu

26-10-2016

Tượng đồng bò nằm thu mình,miếng ngọc bích tinh xảo... là những bảo vật cực giá trị có từ thời nhà Hạ, Thương và Chu.

Trang 7 của 7 trang (63 bài)Đầu<...67