• Trang chủ
  • Bản đồ ẩm thực việt trực tuyến đầu tiên - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bản đồ ẩm thực việt trực tuyến đầu tiên

Phát hành bản đồ ẩm thực Việt trực tuyến đầu tiên

07-09-2023

Lần đầu tiên, một bản đồ ẩm thực trực tuyến có tên gọi 'Biến tấu - Vạn nguyên liệu, nấu triệu món Việt' sẽ chính thức được phát hành vào ngày 8/9. Đặc biệt, người dân có thể tự đóng góp công thức cho bản đồ trực tuyến để giúp bản đồ này trở thành bản đồ ẩm thực trực tuyến lớn nhất Việt Nam.