• Trang chủ
  • Bảo tàng điêu khắc chăm đà nẵng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bảo tàng điêu khắc chăm đà nẵng

[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 100 tuổi] (P.24) Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng- 107 năm lưu giữ quá khứ vàng son (1915- 2022).

30-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Bảo tàng Điêu khắc Chăm là công trình kiến trúc hết sức độc đáo, hình thành từ cách đây hơn 100 năm, chứa đựng nhiều giá trị lịch sử văn hóa, quá khứ vàng son của dân tộc.