• Trang chủ
  • Bảo tàng có bộ sưu tập các hiện vật văn hóa và mẫu vật lịch sử tự nhiên polynesia lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bảo tàng có bộ sưu tập các hiện vật văn hóa và mẫu vật lịch sử tự nhiên polynesia lớn nhất thế giới
0_Bishop-Museum542021a.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.394] - Bishop Museum (Mỹ): Bảo tàng có bộ sưu tập các hiện vật văn hóa và mẫu vật lịch sử tự nhiên Polynesia lớn nhất thế giới

04-05-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Bên cạnh các khu triển lãm mô tả toàn diện về Hawaiiana, tổng mẫu vật lịch sử tự nhiên được bảo tồn của bảo tàng vượt mức 24 triệu, trong đó chỉ riêng bộ sưu tập côn trùng học đã hơn 13.5 triệu mẫu vật (khiến nó trở thành bộ sưu tập côn trùng lớn thứ 3 tại Hoa Kỳ).

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ