• Trang chủ
  • Bảo tàng có bộ sưu tập tranh của họa sĩ gustav klimt lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bảo tàng có bộ sưu tập tranh của họa sĩ gustav klimt lớn nhất thế giới
0_Belvedere-Museum-Vienna168.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.465] - Belvedere Museum Vienna (Áo): Bảo tàng có bộ sưu tập tranh của họa sĩ Gustav Klimt lớn nhất thế giới

16-08-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Điểm nhấn của bộ sưu tập Belvedere được tạo ra bởi 24 bức tranh của Gustav Klimt, với những hình ảnh vàng son của ông là "The Kiss" và "Judith".

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ