• Trang chủ
  • Bảo tàng không gian lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bảo tàng không gian lớn nhất thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.108] - National Air and Space Museum (Mỹ): Bảo tàng có bộ sưu tập hiện vật hàng không và không gian lớn nhất thế giới

27-03-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) National Air and Space Museum, Mỹ là bảo tàng có bộ sưu tập hiện vật hàng không và không gian lớn nhất thế giới.