• Trang chủ
  • Bảo tàng khảo cổ học - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bảo tàng khảo cổ học

Ai Cập chuẩn bị mở cửa bảo tàng khảo cổ học lớn nhất thế giới

07-01-2023

(kyluc.vn - worldmark.world) Bảo tàng Grand Egypt sẽ trưng bày 100.000 hiện vật, bao gồm toàn bộ bộ sưu tập các di vật thuộc về lăng mộ của Pharaoh Tutankhamun. Tòa nhà gần như đã sẵn sàng mở cửa sau 20 năm xây dựng.