• Trang chủ
  • Bảo tàng kimchi đầu tiên trên thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bảo tàng kimchi đầu tiên trên thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Á (ASRI) - Đề Cử - (P.922)] Museum Kimchikan (Hàn Quốc): Bảo tàng kimchi đầu tiên trên thế giới

22-05-2023

(Kyluc.vn -WorldKings.org) Được thành lập vào năm 1986, bảo tàng này là bảo tàng đầu tiên dành riêng cho kim chi.