• Trang chủ
  • Bảo tàng lịch sử tự nhiên london - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bảo tàng lịch sử tự nhiên london

Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên tại Anh công bố hơn 500 loài mới trong năm 2021

05-01-2022

(kyluc.vn – Worldmark.world) Các nhà khoa học tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên tại London (Anh) vừa công bố 552 loài mới trong năm 2021, trong đó có hàng chục loài giáp xác, 6 loài khủng long và 1 loài bọ Ấn Độ.