• Trang chủ
  • Bảo tàng mỹ thuật việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bảo tàng mỹ thuật việt nam
0_0001162.jpg

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - 50 năm đồng hành cùng đất nước

23-11-2016

Trên chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã nỗ lực làm tròn sứ mệnh bảo tồn và phát huy di sản mỹ thuật của nước nhà.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ