• Trang chủ
  • Bảo tàng nghiên cứu về lịch sử và khoa học của hàng không và vũ trụ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bảo tàng nghiên cứu về lịch sử và khoa học của hàng không và vũ trụ

[WORLDKINGS] Top 100 bảo tàng nổi tiếng trên thế giới – (P.6) – National Air and Space Museum (Mỹ): Bảo tàng nghiên cứu về lịch sử và khoa học của hàng không và vũ trụ

11-11-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Đây là nơi lưu giữ nhiều sưu tập lịch sử nhất thế giới về phi cơ và phi thuyền. Phần lớn những phi cơ và phi thuyền được trưng bày ở đây là "thật" (Originals) đã từng được sử dụng, chỉ một số nhỏ là "Bản sao lưu" (Backup).