• Trang chủ
  • Bảo tồn ngôn ngữ khmer - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bảo tồn ngôn ngữ khmer
0_chuon-nath.jpg

Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.200) - Chuon Nath (Campuchia) : Người đầu tiên tại Đông Dương chịu trách nhiệm biên soạn và phát hành từ điển tiếng Khmer

19-08-2021

(kyluc.vn - IndochinaKings.org) Chuon Nath là Đức Tăng Hoàng thứ IV của hệ phái Mahanikaya Vương quốc Campuchia. Trong số những thành tựu của ông, đáng kể nhất là nỗ lực trong việc bảo tồn ngôn ngữ Khmer khi ông tham gia biên soạn từ điển tiếng Khmer. Việc bảo vệ danh tính và lịch sử Khmer của ông dưới hình thức quốc ca như Nokoreach cũng nằm trong số những đóng góp của ông cho đất nước này.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ