• Trang chủ
  • Bảo vệ rừng - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bảo vệ rừng

[WorldKings - Niên lịch Thế giới 2022] Kỷ niệm 15 năm Ngày Kiểm lâm thế giới (31/07/2007 - 31/07/2022)

28-07-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Ngày Kiểm lâm Thế giới được tổ chức vào ngày 31 tháng 7 để tưởng nhớ những người Kiểm lâm thiệt mạng hoặc bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và để kỷ niệm những việc mà Đội kiểm lâm đã làm để bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên của thế giới.