• Trang chủ
  • Bất biến - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bất biến

[VIETKINGS-TOPPLUS đề cử lần 1/2023] TOP 500 Kỷ lục bất biến Việt Nam (P.1): Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh – Thư viện công cộng đầu tiên của Việt Nam

04-10-2023

(kyluc.vn) Thư viện không phải là hiện tượng mới trong đời sống của người dân Việt Nam, ngay từ đầu thế kỷ XI, ở nước ta đã xuất hiện các thư viện đầu tiên - các tàng kinh nhưng tốc độ phát triển của các thư viện trong các thời kỳ sau này còn chậm, số lượng cũng không nhiều. Năm 1868, Thư viện các Đô đốc, Thống đốc Nam Kỳ được thành lập theo sắc lệnh của Phó Đô đốc Ohier. Đến năm 1882, Thư viện đổi tên thành Thư viện Tư liệu Chính phủ Nam Kỳ thuộc Pháp (Bibliothèque de Documentation du Gouvernement de la Cochinchine Francaise) và trở thành thư viện công cộng đầu tiên của Việt Nam.

Trang 1 của 37 trang (362 bài)12345...>Cuối