• Trang chủ
  • Bất biến - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bất biến

[TIN SÁNG] [WORLDKINGS] Top 500 những kỷ lục bất biến Thế giới (P.436) Uber Eats (Mỹ) : Công ty cung cấp dịch vụ giao đồ ăn ngoài không gian đầu tiên trên thế giới

10-04-2023

(kyluc.vn – worldkings.org) Vào ngày 11 tháng 12 năm 2021, Uber Eats đã thực hiện chuyến giao hàng đầu tiên trong không gian, giao thức ăn cho các phi hành gia trong Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Vào ngày 13 tháng 04 năm 2023, Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) chính thức công bố Uber Eats là “Công ty cung cấp dịch vụ giao đồ ăn ngoài không gian đầu tiên trên thế giới”.

Trang 4 của 36 trang (357 bài)Đầu<12345...>Cuối