• Trang chủ
  • Bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ

[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 100 tuổi] (P.61) Hơn một thế kỷ cống hiến cho ngành y tế của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ (1895- 2022)

26-07-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ là bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ, được thành lập từ năm 1895. Trải qua hơn một thế kỷ xây dựng, bệnh viện đã có nhiều đóng góp to lớn cho ngành y tế nước ta.