• Trang chủ
  • Bệnh viện đa khoa thái bình - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bệnh viện đa khoa thái bình

[WOWTIMES – VIETKINGS] Công bố Top 100 đơn vị trên trăm tuổi còn hoạt động tại Việt Nam lần1/năm 2023: (P.33) Bệnh viện Đa khoa Thái Bình (1903 – 2023)

25-02-2023

(nienlich.vn) Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, tiền thân là Nhà thương Thái Bình được thành lập ngày 17/12/1903. Hiện nay, bệnh viện đã trở thành một mắc xích quan trọng trong hệ thống y tế của tỉnh Thái Bình.