• Trang chủ
  • Bệnh viện bạch mai - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bệnh viện bạch mai

[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 100 tuổi] (P.15) Bệnh viện Bạch Mai- 111 năm xây dựng bệnh viện hạng đặc biệt lớn nhất miền Bắc (1911- 2022).

21-06-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Bệnh viện Bạch Mai, thành lập năm 1911, là một trong những bệnh viện đi đầu cả nước về khám, điều trị, ứng dụng những công nghệ hiện đại trong chăm sóc sức khỏe người dân.