• Trang chủ
  • Bệnh viện chợ rẫy - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bệnh viện chợ rẫy

[WOWTIMES - VIETKINGS] Bệnh viện Chợ Rẫy (1900-2024) - Hiện đại, văn minh, chất lượng, nghĩa tình - Top 100 đơn vị trên 100 tuổi còn hoạt động tại Việt Nam 2024 - P.36

20-05-2024

(WOWTIMES - VIETKINGS) Bệnh viện Chợ Rẫy là một bệnh viện đa khoa trung ương cấp quốc gia, nằm tại Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bệnh viện tuyến cuối hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và triển khai nhiều dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế.

Trang 1 của 2 trang (15 bài)12>Cuối