• Trang chủ
  • Bệnh viện lão khoa trung ương - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bệnh viện lão khoa trung ương

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 38 năm ngày thành lập Bệnh viện Lão khoa Trung Ương (15/11/1983 - 15/11/2021)

14-11-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Bệnh viện Lão khoa Trung Ương tiền thân là Viện bảo vệ sức khoẻ người có tuổi (được đổi tên sau này là Viện Lão khoa Quốc gia) được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế số 1021/BYT-QĐ ngày 15/11/1983