• Trang chủ
  • Bệnh viện nguyễn tri phương - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bệnh viện nguyễn tri phương

[WOWTIMES- Top 100 Đơn vị 100 tuổi] (P.49) Bệnh viện Nguyễn Tri Phương- hơn một thế kỷ thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người dân (1903- 2022)

21-07-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Nguyễn Tri Phương là một bệnh viện đa khoa hạng I, trực thuộc sự quản lý của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Với quá trình hình thành và phát triển lâu dài, bệnh viện đã đạt được những thành tựu to lớn, trở thành địa chỉ khám chữa bệnh uy tín của người dân ở trong và cả các tỉnh ngoại thành.