• Trang chủ
  • Bệnh viện ung bướu hà nội - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bệnh viện ung bướu hà nội
0_nien-lich_wowtime_benh-vien-ung-buou-HN.jpg

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2021 (WOWTIME)] 21 năm ngày thành lập Bệnh viện Ung bướu Hà Nội (08/11/2000 - 08/11/2021)

07-11-2021

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIME) Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội thành lập theo Quyết định số 99/2000/QĐ-UB ngày 08/11/2000 của UBND thành phố Hà Nội

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ