• Trang chủ
  • Bệnh viện y học cổ truyền nghệ an - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bệnh viện y học cổ truyền nghệ an

[VietKings – Niên lịch và Thành tựu Việt Nam 2022 (WOWTIMES)] 58 năm ngày thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An (16/04/1964 - 16/04/2022)

15-04-2022

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH &THÀNH TỰU (WOWTIMES)] Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An được thành lập 16/4/1964, tiền thân là bệnh xá Đông y dân lập quốc trợ, đóng tại xã Vinh Hưng (nay thuộc phường Đội Cung,TP. Vinh).