• Trang chủ
  • Bộ sưu tập đầu máy toa xe điện thái bình dương lớn nhất trên thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bộ sưu tập đầu máy toa xe điện thái bình dương lớn nhất trên thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.469] - Southern California Railway Museum (Mỹ): Bảo tàng có bộ sưu tập đầu máy toa xe Điện Thái Bình Dương lớn nhất trên thế giới

20-08-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Bảo tàng này là nơi lưu giữ bộ sưu tập đầu máy đường sắt Thái Bình Dương lớn nhất trên thế giới và một bộ sưu tập phong phú gồm hơn 200 cuộc triển lãm có đầu máy, toa xe lửa, xe đẩy và xe lửa mô hình lịch sử.