• Trang chủ
  • Bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật lớn nhất thế giới của danh họa egon schiele - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật lớn nhất thế giới của danh họa egon schiele
0_The-Leopold-Museum118.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.461] - The Leopold Museum (Áo): Bảo tàng có bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật lớn nhất thế giới của danh họa Egon Schiele

11-08-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Với hơn 40 bức tranh, 180 bản vẽ và nhiều bản thảo, bộ sưu tập bao gồm những kiệt tác từ tất cả các thời kỳ sáng tạo của nghệ sĩ Egon Schiele.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ