• Trang chủ
  • Bộ sưu tập việt nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bộ sưu tập việt nam

Hành trình tìm kiếm và quảng bá các Kỷ lục về sưu tập tại Việt Nam

03-07-2013

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Một bộ sưu tập giá trị có ý nghĩa như một bảo tàng thu nhỏ, truyền lại cho thế hệ mai sau, nhắc chúng ta nhớ và hiểu về những sự kiện, vật dụng, sản phẩm của cả một thời kỳ, một giai đoạn lịch sử...