• Trang chủ
  • Bột ngọt - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bột ngọt
70087_ipiccy_image-8.jpg

[WOWTIMES - Niên lịch & Thành tựu Việt Nam 2022] VIFON - 60 năm hành trình cung cấp thực phẩm ăn liền chất lượng cho người tiêu dùng Việt

05-09-2022

(WOWTIMES - VIETKINGS) Là một trong những đơn vị đặt nền móng xây dựng ngành thực phẩm ăn liền tại Việt Nam, VIFON đã trở thành thương hiệu quen thuộc và gắn bó với người tiêu dùng Việt thông qua nhiều sản phẩm sợi ăn liền và gia vị. Bằng những nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, VIFON dần đã khẳng định vị thế của thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ