• Trang chủ
  • Bức tượng bằng gang lớn nhất trên thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bức tượng bằng gang lớn nhất trên thế giới

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.440] - Vulcan Statue (Mỹ): Bức tượng bằng gang lớn nhất trên thế giới

05-07-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Bức tượng cao 17 m tái hiện thần Vulcan của người La Mã, thần lửa và được rèn bằng các thiết bị của thợ sắt.