• Trang chủ
  • Bức xạ - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bức xạ

(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P971 - Trung tâm Trị liệu Roberts Proton (Philadelphia) : Trung tâm trị liệu lớn nhất Hoa Kỳ tích hợp proton với liệu pháp xạ trị thông thường

26-10-2021

(kyluc.vn – uskings.us) Với năm phòng điều trị và một phòng nghiên cứu chuyên dụng, Trung tâm Trị liệu Roberts Proton là trung tâm lớn nhất của Hoa Kỳ tích hợp proton với liệu pháp bức xạ thông thường.