• Trang chủ
  • Basel - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Basel

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.744] Kunstmuseum Basel (Thụy Sĩ): Bảo tàng sở hữu bộ sưu tập nghệ thuật công cộng lâu đời nhất trên thế giới

31-10-2022

(Kyluc.vn - WorldKings.org) Trọng tâm của bảo tàng là các bức tranh và nghệ thuật đồ họa của các nghệ sĩ từ vùng Upper Rhine từ năm 1400 đến năm 1600 và nghệ thuật của thế kỷ 19 đến 21.