• Trang chủ
  • Bass - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bass
0_Aing-Sereyrath-b.jpg

Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.145) - Aing Sereyrath: Người phụ nữ Campuchia đầu tiên được công nhận là Anh hùng bảo tồn sông Mekong vì đóng góp vào công cuộc giáo dục và phổ biến thông tin về môi trường và đa dạng sinh học Mekong

01-06-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Aing Sereyrath là người đồng sáng lập Young Eco Ambassador - hoạt động về nhận thức môi trường và phát triển cộng đồng, cô và tổ chức Young Eco Ambassador đã hợp tác với chính phủ và các cơ quan phát triển địa phương và quốc tế như Bộ trưởng Môi trường, Cục Quản lý Thủy sản, Bộ trưởng Du lịch, Thành phố Phnom Penh, UNDP, EU, Vishnu Law Group, CEDT, WCS, Caritas Campuchia.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ