• Trang chủ
  • Biến tài nguyên của kỷ lục thành tài sản có giá trị - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Biến tài nguyên của kỷ lục thành tài sản có giá trị

(CAFE TỌA ĐÀM - VIETKINGS) Buổi tọa đàm chủ đề "Biến tài nguyên của Kỷ lục thành tài sản có giá trị", mở đầu cho hành trình tìm kiếm tài sản trí tuệ Việt Nam

27-10-2021

(Kyluc.vn) - Sáng ngày 28/10/2021 Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings đã tổ chức buổi tọa đàm đầu tiên trong Hành trình tìm kiếm và sáng tạo tài sản trí tuệ của 63 tỉnh - thành Việt Nam.