• Trang chủ
  • Biete medhane alem - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Biete medhane alem

[Viện Kỷ Lục Châu Phi (AFRI) - Đề Cử - P.209] Biete Medhane Alem (Ethiopia): Nhà thờ đá đẽo gọt nguyên khối lớn nhất thế giới

21-07-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Biete Medhane Alem là nhà thờ đẽo bằng đá nguyên khối lớn nhất trên thế giới, có kích thước 33,5m x 23,5m và cao hơn 11,5m.