• Trang chủ
  • Big blue - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Big blue

VIETKINGS - Niên lịch thế giới (20): 108 năm IBM, công ty cung cấp phần mềm hàng đầu thế giới

22-06-2019

(VIETKINGS - KYLUC.VN) - International Business Machines, hay tiền thân của nó là Công ty ghi âm điện toán Computing-Tabulating-Recording Company (CTR), được thành lập vào ngày 16/6/1911 bởi nhà tài chính Charles Ranlett Flint.