• Trang chủ
  • Bitcoin - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bitcoin

Thành phố Fort Worth, Texas sẽ là thành phố đầu tiên ở Hoa Kỳ đào Bitcoin

05-05-2022

(kyluc.vn) Hội đồng thành phố Fort Worth đã phê duyệt một dự án thí điểm khai thác Bitcoin như một phần trong kế hoạch biến thành phố này trở thành một trung tâm công nghệ hàng đầu của Mỹ.

Trang 1 của 3 trang (29 bài)123>Cuối