• Trang chủ
  • Bluenalu - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bluenalu

[WORLDKINGS] Top Thế Giới - Top 5 công ty nuôi cấy thịt nhân tạo tiên phong trên thế giới

03-12-2021

(kyluc.vn – worldkings.org) Các sản phẩm thịt nhân tạo hay thịt nuôi cấy trong phòng thí nghiệm từ các tế bào được lấy từ động vật mà không yêu cầu giết mổ động vật, có thể cho phép thế giới tiếp tục ăn thịt mà không gặp phải các vấn đề về môi trường và đạo đức xung quanh ngành công nghiệp chế biến thịt. Trong vài năm qua, các công ty khởi nghiệp trên khắp thế giới đã chạy đua để đưa những sản phẩm thịt nhân tạo đầu tiên ra thị trường. Đây là 5 công ty sản xuất thịt được nuôi trong phòng thí nghiệm tiên phong trên thế giới hiện nay.