• Trang chủ
  • Bonsai - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bonsai
0_sanh-bonsai-ky-luc.jpg

Xác lập kỷ lục cây sanh bonsai có đường kính tán lớn nhất Việt Nam

11-01-2022

(Kỷ lục - VietKings) Cây sanh cao trên 5m, đường kính tán 6,2m, bề hoành gốc 3,5m có tuổi thọ hơn 120 năm được xác lập Kỷ lục là Cây sanh bonsai có đường kính tán lớn nhất Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 3 trang (21 bài)123>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ