• Trang chủ
  • Borneo - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Borneo

[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Á (ASRI) – P34 - Borneo (Brunei, Indonesia, Malaysia): Hòn đảo lớn nhất châu Á

17-04-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Borneo (Brunei, Indonesia, Malaysia) là hòn đảo lớn nhất châu Á.

Trang 2 của 2 trang (13 bài)Đầu<12