• Trang chủ
  • Botswana - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Botswana

[Viện Kỷ Lục Châu Phi (AFRI) - Đề Cử - P.240] Botswana – Zambia (Châu Phi): Đường biên giới trên đất liền ngắn nhất thế giới

30-09-2023

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Đường biên giới đất liền ngắn nhất thế giới chỉ dài 135 mét.