• Trang chủ
  • Brainwise - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Brainwise

[Worldkings] Top 50 chương trình đào tạo kỹ năng sống hàng đầu trên thế giới (P.22) BrainWise (Hoa Kỳ): Kỹ năng kiểm soát cảm xúc và phản ứng khôn ngoan

25-11-2022

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Học cách dừng lại và suy nghĩ, kiểm soát cảm xúc và đưa ra lựa chọn đúng đắn là những kỹ năng làm nền tảng cho thành công. Những người học hoàn thành Chương trình BrainWise đang đưa ra những lựa chọn và quyết định sáng suốt hơn, điều này cho phép họ sống một cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh hơn.