• Trang chủ
  • Bridgewater associates - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bridgewater associates

[Viện Kỷ Lục Châu Mỹ (AMRI) - Đề Cử - P.129] - Bridgewater Associates (Mỹ): Công ty quản lý quỹ đầu tư lớn nhất thế giới

05-05-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Bridgewater Associates, Mỹ là công ty quản lý quỹ đầu tư lớn nhất thế giới.