• Trang chủ
  • Bt cellnet - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bt cellnet

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.174] - BT Cellnet (Anh): Công ty ra mắt mạng dịch vụ vô tuyến gói tổng hợp GPRS đầu tiên trên thế giới

07-07-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) BT Cellnet, Anh là công ty ra mắt mạng dịch vụ vô tuyến gói tổng hợp GPRS đầu tiên trên thế giới vào năm 2000.