• Trang chủ
  • Bureo skateboards - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Bureo skateboards
0_fishing-nets.jpg

[USKINGS] Top 100 Kỷ lục bất biến Hoa Kỳ - P20 - Bureo Skateboards (California) : Công ty sản xuất ván trượt từ lưới đánh cá tái chế đầu tiên Hoa Kỳ

12-01-2022

(kyluc.vn - uskings.us) Bureo Skateboards đã sáng tạo và sản xuất ván trượt từ lưới đánh cá đã qua sử dụng đầu tiên Hoa Kỳ, nhằm góp phần vào việc bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ