• Trang chủ
  • Cá cháy nam - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cá cháy nam

Cá cháy Nam quý hiếm phát triển mạnh ở các con sống phía Đông Bắc Campuchia

25-03-2022

(kyluc.vn – Aseanrecords.world) Theo một bản tin của Wonders of the Mekong, Cá cháy nam hay Tenualosa thibaudeaui đã được IUCN liệt kê là một trong những loài sắp nguy cấp được phát hiện đang sinh sôi mạnh ở các tỉnh Ratanakiri.