• Trang chủ
  • Câu lạc bộ lặn lớn nhất thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Câu lạc bộ lặn lớn nhất thế giới
0_British-Sub-Aqua-Club108.jpg

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.459] - British Sub-Aqua Club (Anh): Câu lạc bộ lặn lớn nhất thế giới

10-08-2021

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Số lượng thành viên của BSAC đã tăng đáng kể từ năm 1965 đến 1995, đạt tối đa 52,364 thành viên. Kể từ năm 1995, số lượng thành viên đã giảm xuống chỉ còn 27.000 thành viên vào năm 2019. Tuy nhiên, đây vẫn là câu lạc bộ lặn lớn nhất thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ