• Trang chủ
  • Cây độc nhát thế giới - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Cây độc nhát thế giới

Điểm tin kỷ lục: Loài cây độc nhất thế giới

06-11-2019

[VIETKINGS - ĐIỂM TIN KỶ LỤC]: Manchineel là loài cây có nguy cơ tuyệt chủng. Nhưng nó rất nguy hiểm, được mệnh danh ‘quả táo nhỏ tử thần’ bởi thực dân Tây Ban Nha.