• Trang chủ
  • Côn khúc - HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM(VIETKINGS)
  • > Tag
  • > Côn khúc

VIETKINGS - Những Tổ nghề nổi tiếng thế giới (8): Ngụy Lương Phụ, ông tổ của ca kịch Côn khúc Trung Hoa

25-12-2018

KYLUC.VN - Ngụy Lương Phụ nổi tiếng là 'bậc quốc phụ', 'hiền triết về ca kịch truyền thống' hay thậm chí là "ông tổ" của Côn khúc. Sách hướng dẫn kiệt tác của ông Quy tắc về Khúc (Rules of Qu) đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu kỹ thuật hát.